Inloggen Webshop

Registreren Inloggen

Inloggen Metac Academy

Registreren Inloggen

Afzuiginstallaties

Afzuiginstallaties

WES
De volledig uit RVS opgebouwde afzuiginstallatie WES van Q-fin is een natwerkend systeem waarmee slijpstofstof van roestvast staal, staal, aluminium en magnesium afgezogen kan worden. Dit op een veilige manier zodat ook het stof van aluminium en magnesium geen brand- of explosiegevaar oplevert.Het aangezogen stof wordt met grote kracht door het wervelende water getrokken waarbij het stof door het water omkapseld wordt en zodoende van de aangevoerde lucht wordt gescheiden. Het stof wordt door het water opgenomen en zakt vervolgens naar de bodem van het natfilter waar de opvangbakken zijn gesitueerd. Deze bodembakken met bezinksel zijn eenvoudig te reinigen. Het stof blijft onder water waardoor er geen explosieve gassen kunnen ontstaan.De WES is ook uitermate geschikt voor materialen die bij bewerking vonken en voor kleverige stoffen. Geoliede plaat bijvoorbeeld, kan een groot probleem veroorzaken bij installaties met droge filters vanwege vonken tijdens het bewerken. Door de olie slaan de filters dicht en één vonk kan genoeg zijn om brand te veroorzaken. Alle brandgevaar dat bij droge installaties voorkomt wordt bij een afzuigsysteem met natfilter vermeden.

DES
Q-fin ontwikkelde een droogwerkende afzuiger geschikt om grote hoeveelheden spanen of grof stof af te scheiden. Bij deze mobiele cycloon-afzuiger worden metaaldeeltjes afgescheiden van de afgezogen lucht door centrifugaal krachten en deze vallen naar beneden in een ton. De DES kan als op zichzelf staande oplossing worden ingezet (als hoofdfilter), maar meestal gebeurt dit in combinatie met een filterinstallatie die na de cycloon wordt geplaatst en waarmee de reststof fractie wordt gefilterd. Bij Q-fin gebruiken wij hiervoor een afzuigsysteem met natfilter, de WES. De DES is ook zeer geschikt voor gebruik bij freesmachines, draaibanken en kolomboormachines.Bij Q-fin combineren wij de DES standaard met de TopEdge machine voor de afzuiging van de frees-spanen.
Er zijn geen artikel categoriën of artikel groepen gekoppeld